onsdag 7 oktober 2015

Svenarne Jansson - en diktBöcker

Så talar alla mina böcker
till mig – stillsamt
på böckers vis

Och säger
vi har ingen sanning
inget hopp, eller förtröstan

Vi berättar bara
om det som var en gång
 om liv, som kom och gick

Till tröst,
för mig som läser
en stilla stund, i livet …

©  Svenarne Jansson 2015

Inga kommentarer: